Nieuwsbrief 9e jaargang nummer 3: De Zuiderzeeballade en de vader van de fotograaf

Marken - IJsselmeer

Marken, ooit eiland in de Zuiderzee, nu op de grens van Gouwzee (links), IJsselmeer (horizon) en Markermeer (voorgrond).

Afsluitdijk

Afsluitdijk

Tijdens de stormvloed van 1916, de Zuiderzeevloed, in de nacht van 13 op 14 januari 1916, braken op tientallen plaatsten rond de toenmalige Zuiderzee de dijken en onder andere op het eiland Marken verdronken 16 mensen. Naar aanleiding van deze watersnoodramp werd de bouw van de Afsluitdijk ter hand genomen, deze werd in 1932 voltooid.

Om de Zuiderzeeballade te citeren: Eens ging de zee hier tekeer / Maar die tijd komt niet weer  / Zuiderzee heet nou IJsselmeer

Honderd jaar later is de situatie totaal anders, de aanleg van de Houtribdijk heeft het Markermeer doen ontstaan maar de waterwolf ligt altijd op de loer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is van plan om de Markermeerdijk, tussen Amsterdam en Hoorn, de komende jaren te gaan versterken. De wijze waarop dit gaat gebeuren is niet onomstreden, bewoners vrezen verlies van culturele en historische waarden.

Waterlandse Zeedijk of Markermeerdijk

Een speciaal portfolio met een serie recente opnamen van de dijk laten deze in de huidige volle glorie zien.

 

Marken met Vuurtoren Het Paard

Vuurtoreneiland

Polder IJdoorn met Vuurtoreneiland

 

 

 

 

 

 

En tot slot voor de liefhebbers van dit Land boven het IJ, het Waterlandportfolio: met onder andere twee fort-eilanden, Pampus en Vuurtoreneiland (beiden te bezoeken, het laatste tegenwoordig met restaurant), meer Marken (ook met vuurtoren) en dorpen als Durgerdam, Holysloot en Ransdorp (waar wijlen de vader van de fotograaf tijdens de watersnood van 1916 in een biezen mandje – zoals Mozes – aangespoeld zou zijn, althans volgens de familie overlevering)

 

Comments are closed.