Nieuwsbrief 5e jaargang nr 4: vergeten gebied Zeeuws-Vlaanderen en nieuw project Man-made Land

Vergeten Zeeuws-Vlaanderen

SMS_20130509_1129.bis
Ingang Westerscheldetunnel bij Terneuzen met Zuid-Beveland aan de overkant van het water

Het dunst bevolkte gebied van Nederland Zeeuws-Vlaanderen is misschien zo onbekend, omdat er geen doorgaande routes zijn naar het zuiden: de meeste Nederlanders rijden er eenvoudig nooit doorheen.  Tot 14 maart 2003 – de opening van de Westerscheldetunnel – kon je vanuit de rest van Nederland er alleen maar met de boot naar toe, als je niet via België wilde omrijden.

Het inwonersaantal loopt terug (De Krimp), terwijl de economie in Zeeland licht groeit dankzij ook de aanwezigheid van industrie in Terneuzen en Sas van Gent. Het gebied wordt in tweeën gedeeld door het Kanaal Gent-Terneuzen en vroeger door de Braakman, een nu bijna helemaal ingepolderde zeearm. Deze kleipolders (Oranjepolders) met namen van de koninklijke bevelhebbers uit de Tachtigjarige Oorlog, zoals de Mauritspolder, zijn onmiddelijk na de vrede in 1648 drooggelegd.

Het Verdronken Land van Saeftinghe met de Hertogin Hedwigepolder zijn bekende namen door het conflict met België en de Antwerpse haven over het ontpolderen van dit gebied in de zogenaamde natuurcompensatie. Volgens de laatste plannen zal de polder in 2019 helemaal onder water staan. De toekomst zal leren of de plannen werkelijk doorgang zullen vinden.

Selectie beeld Zeeuws-Vlaanderen>>

Man-Made land
SMS_20120614_471.A3Na Het Lage Land in 2012, over Nederland en het water, moest het volgende project van Siebe wel bijna logischerwijs over Nederland en het land gaan.
De werktitel is Man-made Land en de fotograaf onderzoekt hierbij hoe het komt dat Nederland er zo uitziet, zoals het er uitziet. De vorm van ons land is een eeuwenlang proces geweest dat nooit klaar is.

Het project heeft zich verder ontwikkeld door het fotograferen van de polders uit Siebes jeugd in Purmerend, de droogmakerijen in Noord-Holland, die in de 17e eeuw zijn ontstaan, de Beemster (op de Werelderfgoedlijst van Unesco), de Wijde Wormer enzovoorts.  In dat rijtje passen ook de Zeeuws-Vlaamse kleipolders van hierboven.

Ook de andere provincies bestaan uit opmerkelijk man-made land, dat vooral op luchtfoto’s heel goed is te zien: de veenkoloniën in Groningen en Drenthe, de Slufter in Zuid-Holland, Flevoland, de Noordoostpolder om maar enkele onderwerpen te noemen.

Het project is nog in volle gang. Bekijk hier alvast een eerste selectie >>

(Op de foto: Polder Wormer, Jisp en Nek)

Comments are closed.