Entre Chien et Loupe


Entre Chien et Loup – Tussen Hond & Wolf
Deze serie, rond het thema de stad bij zonsopgang, is begonnen als documentaire opdracht van het Amsterdams Fonds voor de Kunst in 2001 – 2002. In de daarop volgende jaren is de serie uitgegroeid tot een verzameling Amsterdamse pleinen en panorama’s.
Ontwerper Reynoud Homan heeft een boekontwerp gemaakt, het filmje op deze webpagina laat een aantal opeenvolgende bladzijde zien. Op de cover met de Dam op 2 februari 2002, de ochtend van het Koninklijk huwelijk.

Entre Chien et Loup – Between Dog & Wolf
This series, the theme of the city at sunrise, started as a documentary commissioned by the Amsterdam Fund for the Arts in 2001-2002. In subsequent years, the series has become a collection of Amsterdams main squares and panoramas.
Designer Reynoud Homan has created a book design, the clip is on this page shows a number of consecutive pages. On the cover of the Dam on February 2, 2002, the morning of the Royal Wedding.

 

A10_watergraafsmeer
Alle foto’s uit Entre Chien et Loup zijn fotomontages, steeds opgebouwd uit stukken van verschillende foto’s, foto’s die gemaakt zijn met identitiek standpunt maar op verschillende tijdstip. Zo heeft bovenstaande staande reeks de opkomende zon en de wegtrekkende mist als thema.
All photos from Entre Chien et Loup are photomontages. The building stones are pieces of different photos, photos taken with identitiek position but at different time. For example, the series above feauture the rising sun and the retreating fog.

 

Dappermarkt bij zonsopgang, opbouw markt Opbouw Dappermarkt l Beginning of the Dapper Market
(klik op foto om grotere versie te bekijken l click to view larger version).

 

Muntplein bij zonsopgang op 30 april, Koninginnedag, begin vrijmarktMuntplein op de ochtend van Koninginnedag, file van commerciele kooplieden onderweg naar de vrijmarkt l
Muntplein on the morning of Queen’s Birthday, trafic jam caused by commercial merchants on their way to the free market.
(klik op foto om grotere versie te bekijken en let op de klok …l click to view larger version and watch the tower clock …)