Architectuur en de gebouwde omgeving l Architecture and the build environment


De voormalige Meelfabriek ‘De Sleutels” in Leiden (in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur).
The former flour mill in Leiden (on behalf of the Fund for the Architecture).

Voormalige Westergasfabriek in Amsterdam (in opdracht van Projectgroep Westergasfabriek), documentaire over terrein en gebouwen voor en na de sanering.
Former Western Gasworks, documentary on the grounds and buildings before and after remediation.