Opdracht Luchtfoto – Aerial Assignment


In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn rond het thema cultureel erfgoed luchtfoto’s gemaakt. Naast de hier gepresenteerde serie foto’s, in opdracht gemaakt, is gebruik gemaakt van het archief om de Visie erfgoed en ruimte te illustreren.
Commissioned by the Ministry of Education, Culture and Science series of aerial photos on the theme of cultural heritage. In addition to the series of photographs presented here and made on commission, the archive was used to illustrate the Vision on heritage and space.

MUST

 

 

 

En Stedebouwkundig bureau MUST verzorgde voor de visie een prachtige kaartenreeks die laat zien hoe Nederland in de afgelopen eeuwen ontstaan is. And Urban Planning Bureau MUST added a beautiful series of maps , showing how how the Netherlands developed in recent centuries.

 


In opdracht van het Magazine van NRC Handelsblad luchtfoto’s van het traject van de A4 – namelijk dat deel van de snelweg wat na dertig jaar nog steeds niet gebouwd is.

Commissioned by the Magazine of the national newspaper NRC Handelsblad, aerial photos of the route of motorway A4 – that portion of the highway which – after thirty years – still is not built.